Elállási nyilatkozat

 

Címzett: Valeriart – Fábián Ferencné

(5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 3. fsz. 6.)

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: __________________________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ______________________________________________________________________________

A fogyasztó neve: __________________________________________________________________________________________________________

A fogyasztó címe: __________________________________________________________________________________________________________

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): ____________________________________________________________________________________________________________

 

Kelt: ___________________________________________________

 

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

_________________________________________________________